پاوربانک های ۴ پورت

رنگ

برند پاوربانک

ظرفیت باطری

نوع ورودی پاوربانک

نوع خروجی پاوربانک

تعداد پورت پاوربانک